Loading

HƯỚNG DẪN SEO CĂN BẢN

Search Cosole

  17/07/2018


Xác minh trang web của bạn bằng Google Search Console

Google Search Console (được gọi là Công cụ quản trị trang web) là một trong những công cụ quan trọng nhất để sử dụng cho SEO. Đây là kết nối tốt nhất của bạn trực tiếp với Google và hiểu cách trang web của bạn được thu thập thông tin, lập chỉ mục. Bạn có thể sử dụng Search Console để nhận cảnh báo khi có sự cố trang web và cung cấp cho Google thông tin quan trọng về các thay đổi và nội dung cập nhật cho nội dung của bạn. Nó cũng phục vụ như một công cụ theo dõi từ khóa cực kỳ có giá trị và hoàn toàn miễn phí.

Thiết lập cho cả phiên bản www và không phải www

Đảm bảo đăng ký cả www và không phải www. các phiên bản miền của bạn trong Search Console. www hoặc không phải www đề cập đến các phiên bản khác nhau của miền của bạn, vì vậy https://www.seo.weba.vn là phiên bản www và https://seo.weba.vn là phiên bản không phải www. 

Các trang web khác và khách truy cập thường sẽ liên kết với tên miền của bạn bằng cả hai phiên bản, vì vậy điều quan trọng là phải thiết lập cả hai.