Loading

HƯỚNG DẪN SEO CĂN BẢN

Chiến lược SEO

  17/07/2018


Chu kỳ SEO và chỉ số nguyên tắc quan trọng nhất 

SEO luôn phát triển và thay đổi các nguyên tắc. Để phát triển doanh nghiệp của bạn với SEO, bạn cần hiểu những chu kỳ thay đổi này để kịp thời có những thay đổi phù hợp và đáp ứng được các tiêu chí.

Trong những thay đổi, nội dung và liên kết là những yếu tố SEO quan trọng nhất. Có hơn 200 chỉ số xếp hạng quyết định những cụm từ nào và xếp hạng trang web của bạn đạt được trong kết quả tìm kiếm của Google, nhưng cuối cùng, mọi thứ xoay quanh nội dung và liên kết. 

Hiểu nội dung và hiểu các liên kết chỉ là một phần của SEO thành công, hiểu  tất cả các bước bạn cần thực hiện để đạt được những mục tiêu này sẽ đưa trang web của bạn lên đầu kết quả tìm kiếm.

4 bước để phát triển với SEO

Bước 1 : Tối ưu hóa các yếu tố trang web của bạn dựa trên từ khóa.

Bước 2 : Làm việc trên các chỉ số xếp hạng SEO bên ngoài bao gồm:  Xây dựng liên kết ,  Tìm kiếm địa phương  và  Truyền thông xã hội, backlink.

Bước 3 :  Theo dõi hiệu suất  và tối ưu hóa trang web của bạn dựa trên các thay đổi đối với xếp hạng tìm kiếm và hành vi tương tác của khách truy cập. 

Bước 4 : Nghiên cứu  các cơ hội từ khóa mới  và áp dụng chúng trở lại các bước: 1 - 2- 3