Loading

HƯỚNG DẪN SEO CĂN BẢN

Liên kết nội bộ

  17/07/2018


Chiến lược liên kết nội bộ cơ bản

Liên kết là một phần cực kỳ quan trọng của SEO. Các liên kết bên ngoài đến từ các trang web khác và trỏ đến trang web của bạn, trong khi liên kết nội bộ là các liên kết bạn đặt trên trang web của bạn đến các trang nội dung khác trên trang web của bạn.

Liên kết nội bộ không chỉ giúp người dùng điều hướng đến các trang và nội dung có liên quan mà còn giúp công cụ tìm kiếm thu thập thông tin nội dung của bạn. Việc bạn nhấn mạnh với một công cụ tìm kiếm rằng trang này là quan trọng. Bằng cách này, các liên kết nội bộ có thể giúp với SEO cho các trang riêng lẻ cụ thể trên trang web của bạn. 

Mỗi trang trên trang web của bạn được kết nối giống như hệ thống gốc của cây và mỗi liên kết chuyển nội dung thông điệp SEO đến các trang mà nó kết nối.

Chức năng menu danh mục điều hướng

Bây giờ nghĩ về từng liên kết nội bộ như một phiếu bầu cho trang của bạn, bạn có thể bắt đầu áp dụng liên kết nội bộ SEO với cấu ​​trúc trang web. Cấu trúc trang web của bạn sẽ giúp cả khách truy cập và công cụ tìm kiếm điều hướng đến các trang quan trọng nhất của bạn và các trang có liên quan nhất đến họ. 

Bắt đầu với danh mục điều hướng trang web của bạn, chia nhỏ các trang quan trọng nhất của bạn thành điều hướng chính cấp 1 và sau đó các trang có liên quan bên dưới chúng thành các liên kết điều hướng trang phụ cấp 2.

Liên kết nội dung nội bộ

Tạo liên kết nội dung nội bộ có tính chiến lược hơn một chút so với liên kết nội bộ điều hướng. Xem các trang và nội dung mà bạn cho là có giá trị để tham khảo (các trang sản phẩm hoặc các bài đăng tin tức phù hợp cho việc này.), sau đó liên kết đến các trang này với liên kết văn bản nội dung của bạn.Bạn có thể kết hợp nó với các liên kết hình ảnh và các liê kết văn bản.

Trang chủ của bạn là một trong những nơi tốt nhất để đặt các liên kết nội dung nội bộ. Trang chủ của bạn thường là trang có chỉ số SEO nhất trên trang web của bạn. Do đó, nó mang lại nhiều liên kết nhất. Tạo một liên kết văn bản trên trang chủ của bạn đến một trang sản phẩm là cách giúp tăng xếp hạng và tín nhiệm. Nó cũng hữu ích cho khách truy cập vì bạn đang giúp hướng họ đến trang sản phẩm mà họ có thể quan tâm thay vì phải tìm kiếm trên trang web.


Tạo liên kết cho bài đăng tin tức cũng là một cách tốt để hướng khách truy cập đến nội dung có liên quan hơn và giúp công cụ tìm kiếm tìm thấy bài đăng trên tin tức của bạn. 
Tìm hiểu thêm về cách  tạo liên kết văn bản nội bộ, liên kết hình ảnh, liên kết văn bản và liên kết điều hướng danh mục trong weba.vn . Menu danh mục quan trọng cho cả công cụ tìm kiếm và khách truy cập, trong khi liên kết nội dung nội bộ sẽ giúp người truy cập tìm thấy các trang có liên quan và tạo cho việc SEO có hiệu quả hơn trên Google.