Loading

HƯỚNG DẪN SEO CĂN BẢN

Hình ảnh trong trang web

  17/07/2018


Hiểu hình ảnh trong việc SEO

Hình ảnh cung cấp các nội dung độc đáo để giúp trang web của bạn gửi được các chỉ số bổ sung cho các công cụ tìm kiếm. Công cụ tìm kiếm thu thập dữ liệu liên quan đến hình ảnh giống như nội dung không chỉ để hiểu và hiển thị chúng trong tìm kiếm hình ảnh, mà còn sử dụng các hình ảnh đó  như một nguồn hướng cho mức độ liên quan của một trang nhất định. 

Thẻ Alt hình ảnh

Thẻ alt hình ảnh cung cho công cụ tìm kiếm nội dung của hình ảnh. Bạn nên viết một thẻ alt hình ảnh cho mỗi hình ảnh bạn thêm vào trang web. Một thẻ alt tốt có thể bổ sung từ khóa cho trang của bạn và giúp hình ảnh xếp hạng cao hơn trong tìm kiếm hình ảnh. 

Cách thực hiện Alt tốt nhất
  • Độ dài khoảng dưới 125 ký tự.
  • Không nhồi nhét nhiều từ khóa, giữ cho văn bản tự nhiên và mang tính mô tả.
  • Không sử dụng các thẻ alt trên hình ảnh thiết kế web, như hình nền.

Để thêm thẻ alt trong Weba.vn, hãy tải lên hình ảnh, sau đó nhấp vào hình ảnh và Tổng quan (General)> Image description (thẻ alt được gọi là văn bản thay thế)

Chú thích hình ảnh

Chú thích cũng cung cấp giá trị SEO, không chỉ cung cấp cho bạn nhiều nội dung trên trang hơn mà còn giúp cung cấp thông tin bổ sung cho khách truy cập xem hình ảnh của bạn. Google thường xem văn bản gần một hình ảnh để hiểu ngữ cảnh của hình ảnh (ngoài thẻ alt). Chú thích hình ảnh không phải là yêu cầu cần thiết về SEO như thẻ alt, nhưng chắc chắn nó hỗ trợ tốt cho người dùng và giúp các bộ máy hiểu về hình ảnh dễ dàng hơn

URL hình ảnh và tên tệp

Thêm từ khóa vào tên hình ảnh của bạn là một thực hành SEO hình ảnh khác được thiết kế để SEO tốt hơn. Công cụ tìm kiếm sẽ xem xét tên tệp trong hình ảnh, giúp xếp hạng trong tìm kiếm hình ảnh và trợ giúp về mức độ liên quan tổng thể của trang cho một tập hợp từ khóa nhất định. 

Khi bạn tải hình ảnh lên trang web của mình trong Weba.vn, URL sẽ tự động khớp với tên tập tin. Vì vậy, URL hình ảnh của bạn sẽ trông giống như www.tenmiencuaban.com/tentaptin.jpg. Điều này cung cấp cho bạn một công cụ hình ảnh quan trọng khác seo, một URL hình ảnh với từ khóa. URL hình ảnh tối ưu giúp hình ảnh của bạn xếp hạng cao trong tìm kiếm hình ảnh và giúp dễ dàng liên kết và chia sẻ hình ảnh của bạn hơn. Vì vậy, hãy đảm bảo tạo tên tập tin ngắn, theo ngữ cảnh cho mỗi hình ảnh có các từ khóa quan trọng.

Kích thước hình ảnh

Kích thước hình ảnh có thể ảnh hưởng đến tốc độ trang. Điều quan trọng là phải có các trang tải nhanh, Google không muốn hiển thị cho người dùng trang web tải chậm (và bạn không muốn khách truy cập của mình phải đợi trên các trang chậm!). Nếu bạn có một tập tin hình ảnh lớn mà bạn nên giảm kích thước để phù hợp với nội dung trang của bạn và thiết kế, bạn nên làm cho ưu tiên này.
Kích thước tối ưu vào khoảng 500px
Và khoảng 500kb

Bạn có thể thay đổi kích thước hình ảnh bằng các công cụ như Paint trên Windows hoặc Photoshop.