Loading

HƯỚNG DẪN SEO CĂN BẢN

Thẻ Canonical

  17/07/2018


Thẻ Canonical và Nội dung trùng lặp

Với Google và các công cụ tìm kiếm khác để biết chính xác nội dung gốc không phải là copy hoặc không chính thức và nội dung nào sẽ được hiển thị trong kết quả tìm kiếm.

Cơ bản bạn cũng không cần phải sử dụng thẻ này, nhưng nếu bạn lo lắng về nội dung trùng lặp thì đó là một thẻ đơn giản để triển khai. Nếu bạn đang tạo nhiều trang trùng lặp thì tốt để có thẻ chuẩn. Google không muốn xếp hạng cùng một thứ trong tìm kiếm để nó chỉ xếp hạng một phiên bản của một trang. Đây là cách của bạn để hiển thị trang bạn muốn hiển thị.