Loading

HƯỚNG DẪN SEO CĂN BẢN

Phân tích và hiệu suất

  17/07/2018


Làm thế nào để theo dõi nỗ lực SEO của bạn và xếp hạng cao hơn

Theo dõi SEO giúp bạn hiểu giá trị và cơ hội. Với việc phân tích đúng, bạn có thể bắt đầu hiểu được sự thay đổi trong kết quả tìm kiếm và sử dụng kiến ​​thức của mình để xây dựng một kế hoạch SEO tốt hơn. 

Google Search Console là một trong những công cụ tốt nhất để theo dõi xếp hạng trang của bạn theo thời gian. Bạn muốn xem khi nào mọi thứ đang thay đổi trong các trang tìm kiếm sớm hơn sau đó. 

Đôi khi, giảm lưu lượng truy cập là do thay đổi công cụ tìm kiếm rộng hơn và không nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Đôi khi đó là bởi vì một đối thủ cạnh tranh bây giờ mạnh hơn. Đây là tất cả những thay đổi quan trọng mà bạn có thể hiểu và sử dụng để cải thiện chương trình SEO của bạn. Khi bạn thấy những thay đổi này, bạn có thể quyết định thực hiện thay đổi đối với các trang do chúng thực hiện. 

Bạn cũng nên dành thời gian để xác định các trang có thể không di chuyển trong tìm kiếm, nhưng có cơ hội để xếp hạng cao hơn. Ví dụ. theo dõi các trang xếp hạng trên trang 2 cho từ khóa hoặc theo dõi từ khóa ở vị trí từ 4 đến 7. Trong cả hai trường hợp, nếu bạn di chuyển lên một vài điểm, bạn có thể tăng gấp đôi hoặc gấp ba lần lưu lượng truy cập hiện tại của mình. 


Điều quan trọng là phải xem các trang nhận lưu lượng truy cập tìm kiếm. Nghiên cứu tất cả lưu lượng truy cập đến một trang và xem liệu nó có thực sự giúp doanh nghiệp của bạn phát triển hay không. Các trang sẽ xếp hạng cho các từ khóa bạn có thể không nhắm mục tiêu. Điều này có thể cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về doanh nghiệp có giá trị về các cụm từ mà khách hàng tìm kiếm có liên quan mà bạn thậm chí không biết.