Loading

HƯỚNG DẪN SEO CĂN BẢN

Sơ đồ trang Web

  17/07/2018


Những điều bạn cần biết về: Sơ đồ trang web - sitemap


Sơ đồ trang web giúp Google và các công cụ tìm kiếm khác tìm và lập chỉ mục nội dung của bạn một cách nhanh chóng. Sơ đồ trang web cũng cung cấp thông tin và cấu ​​trúc trang và ưu tiên trang. Weba.vn tự động tạo sơ đồ trang web cho bạn. Để truy cập sơ đồ trang web của bạn, chỉ cần thêm /sitemap.xml vào cuối trang chủ của bạn. Ví dụ: http://seo.weba.vn/sitemap.xml

Bạn có thể gửi sơ đồ trang web của mình trực tiếp tới Google thông qua Google Search Console để đảm bảo Google tìm và thu thập tất cả các trang của bạn. 
  1. Truy cập https://www.google.com/webmasters/tools 
  2. Đăng ký và xác minh trang web của bạn - hoặc chỉ cần đăng nhập nếu bạn đã xác minh trang web của bạn
  3. Truy cập Thu thập thông tin> Sơ đồ trang web site map
  4. Nhấp vào Thêm / Thử nghiệm Sơ đồ trang web
  5. Thêm đường dẫn site map
  6. Nhấp vào Gửi

Bạn có thể làm điều tương tự với Bing / Yahoo bằng cách truy cập http://www.bing.com/toolbox/webmaster 

Nếu bạn đang thêm nhiều nội dung vào trang web của bạn hàng ngày, hoặc bạn nhìn thấy nội dung không index nhanh chóng (Mẹo, Thử tìm kiếm tên miền của bạn vài lần trên trang Google: www.tenmiencuabạn.com vào Google để tìm các trang được lập chỉ mục), nó có thể giúp gửi lại sơ đồ trang web của bạn hàng tuần. Nếu bạn không có quá nhiều thay đổi về bài viết, chỉ cần gửi lại khi có bài mới.