Loading

HƯỚNG DẪN SEO CĂN BẢN

Nội dung trang web

  17/07/2018


Các yếu tố về nội dung cơ bản bạn cần biết


Tạo nội dung tuyệt vời là điều bắt buộc đối với SEO website. Chúng tôi sẽ đi vào chi tiết hơn về mối quan hệ giữa nội dung và từ khóa, nhưng đối với những điều cơ bản, bạn thực sự chỉ cần có nội dung độc đáo trên trang của mình. Điều quan trọng cần nhớ là hầu hết các chiến lược SEO như thêm thẻ tiêu đề hoặc liên kết, được thiết kế để giúp xếp hạng nội dung của bạn. Nội dung là yếu tố nền tảng chính cho toàn bộ kế hoạch SEO của bạn. 

Tiêu đề

Khi bạn sử dụng tiêu đề trên trang của mình, có đánh dấu html để báo cho trình duyệt biết đó là dòng tiêu đề.Các công cụ tìm kiếm cũng xem xét tiêu đề như một yếu tố cho bố cục của trang, mặc dù chỉ số xếp hạng thực tế cho điều này không mạnh như trước đây, nhưng vẫn có giá trị để sử dụng các từ khóa trong tiêu đề nội dung của bạn. Bạn nên cố gắng tạo các tiêu đề mô tả tốt cho tất cả nội dung đề cập đến từ khóa của bạn và giúp người dùng hiểu chủ đề mà trang của bạn nói về. 

Trong tiêu đề được ký hiệu bằng thẻ h, từ h1 đến h6. Để thêm dòng tiêu đề trong weba.vn, chỉ cần chọn phần tử tiêu đề vào trang của bạn. Tuỳ chọn định dạng ( Formats) trên công cụ soạn thảo chọn các thẻ từ h1, h2, h3,h4,h5,h6

Nội dung bài viết

Nội dung bài viết là văn bản chính trên trang của bạn. Nội dung của bạn phải là duy nhất không phải là copy và mang lại một nội dung độc đáo cho người dùng.

Chủ đề bài viết

Tất cả các chủ đề trang web đều có cùng các thành phần cơ bản cần thiết cho SEO. Giúp cho nội dung của bạn trở nên hấp dẫn, thống nhất và độc đáo với người dùng.