Loading

HƯỚNG DẪN SEO CĂN BẢN

Video trong website

  17/07/2018


Video của bạn được xếp hạng cao trong trang tìm kiếm

Các video bạn đặt trên trang web có thể xếp hạng trong kết quả tìm kiếm. 
Hiểu cơ bản về SEO video là giúp video của bạn được hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm khi khách hàng tìm kiếm bằng từ khoá. 

Video trên YouTube hoạt động tốt nhất trong các trang tìm kiếm của Google mà bạn có thể nhúng dễ dàng trên trang web của mình. 
Đảm bảo bạn thêm mô tả hay cho video của mình trong YouTube hoặc bất kỳ trang nào bạn đăng tải video lên. Ngoài ra, hãy viết tiêu đề thú vị và chứa từ khóa chính của bạn cùng với các thẻ có liên quan. Thêm mô tả, tiêu đề và thẻ phù hợp vào video trên YouTube có thể giúp video của bạn xếp hạng cả trong kết quả của công cụ tìm kiếm cho các cụm từ cũng như đối với các tìm kiếm trên YouTube.
Bản thân YouTube là một trong những công cụ tìm kiếm hàng đầu trên thế giới! Cũng hỗ trợ tốt cho việc kinh doanh của bạn.