Loading

HƯỚNG DẪN SEO CĂN BẢN

Công cụ từ khóa

  17/07/2018


Công cụ nghiên cứu từ khóa

Có một số công cụ hữu ích để giúp bạn xác định đúng từ khóa. Từ khóa có hai dạng từ khoá: từ khoá cơ bản, và từ khoá cạnh tranh cao.

Công cụ SEO

1.  Google Keyword Planner  là miễn phí và  có thể giúp bạn tìm các ý tưởng từ khóa mới, hiểu cạnh tranh từ khóa và đề xuất chủ đề liên quan khác cho trang web của bạn để nhắm mục tiêu. Công cụ cũng có thể cung cấp số liệu thống kê lịch sử về từ khóa cũng như dự báo lưu lượng truy cập cho cách chúng có thể hoạt động trong tương lai. Công cụ lập kế hoạch được xây dựng để giúp nhà quảng cáo xây dựng chiến dịch Google AdWords, do đó, có thêm dữ liệu về Giá mỗi nhấp chuột mà bạn có thể chi trả nếu bạn đang sử dụng Google Adwords.

Rất tiếc,  những thay đổi gần đây đối  với Công cụ lập kế hoạch từ khóa có thể làm xáo trộn một số dữ liệu từ khóa cho các tài khoản không chi tiêu đủ với AdWords. 
 Công cụ lập kế hoạch từ khóa cũng dường như tiến hành nhóm từ khóa , nhóm các từ khóa gần nhau lại với nhau và làm cho khó có được dữ liệu chính xác.


2.  Hoặc một số công cụ trả phí khác như: Moz Keyword Explorer, Ubersuggest, Ahrefs, SEMrush