Loading

HƯỚNG DẪN SEO CĂN BẢN

Công cụ theo dõi

  17/07/2018


Công cụ theo dõi SEO 

Có rất nhiều công cụ SEO khác nhau mà bạn có thể sử dụng để theo dõi hiệu suất và cải thiện chiến dịch của mình.

Công cụ miễn phí từ Công cụ tìm kiếm

  • Google Search Console (Công cụ quản trị trang web)
  • Google Analytics 
  • Công cụ quản trị trang web Bing

Hoặc một số công cụ trả phí:

MarketGoo, Wincher Rank Tracker , RankingCoach

Nền tảng theo dõi SEO

  • Moz
  • Ahrefs
  • SEMRush