Loading

HƯỚNG DẪN SEO CĂN BẢN

Thẻ tiêu đề

  17/07/2018


Thiết lập thẻ tiêu đề trang web của bạn

Thẻ tiêu đề là một trong những yếu tố tối ưu hóa quan trọng nhất cho trang web của bạn. Từ góc độ phân cấp, thẻ tiêu đề dẫn đến chủ đề tổng thể của trang của bạn trong cách phân tích của các công cụ tìm kiếm. Vị trí từ khóa trong thẻ tiêu đề không chỉ là chỉ số xếp hạng quan trọng, mà còn là yếu tố quan trọng trong tỷ lệ nhấp chuột vào các từ khoá trên các trang tìm kiếm vì thẻ tiêu đề cũng là dòng tiêu đề được trình bày trong trang kết quả của công cụ tìm kiếm.

Mô tả thêm về thẻ tiêu đề

Bạn nên tạo thẻ tiêu đề tùy chỉnh cho từng trang và bài đăng. Đây là dòng tiêu đề cho Google và khách truy cập của bạn biết trang đó chứa nội dung là gì. 
Khi bạn tạo thẻ tiêu đề, hãy chú ý đến việc tạo một câu ngắn, hấp dẫn mô tả nội dung của trang và sử dụng một hoặc hai từ khóa quan trọng nhất của bạn. Cấu trúc thẻ tiêu đề của Google độ dài khoảng 50-60 ký tự.

Tối ưu hóa thẻ tiêu đề trong Weba.vn

Trang chính 
Từ Cài đặt website> Thông tin cơ bản> SEO> Tiêu đề web. Và thực hiện chỉnh sửa

Trang sản phẩm 
Đến Sản phẩm> Danh sách sản phẩm> Sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa> SEO - thẻ> Tiêu đề trang

Bài đăng blog tin tức
Đến Bài viết> Danh sách bài viết> Bài viết bạn muốn chỉnh sửa> SEO - thẻ> Tiêu đề trang
Trang nội dung
Đến Trang nội dung> Trang bạn muốn chỉnh sửa> SEO - thẻ> Tiêu đề trang