Loading

HƯỚNG DẪN SEO CĂN BẢN

Google Analytics

  17/07/2018


Thiết lập Google Analytics

Google Analytics là công cụ phân tích trang web toàn diện nhất và được sử dụng nhiều nhất trên Internet. Trước tiên, bạn cần phải tạo tài khoản bằng tên người dùng và mật khẩu Google của mình. Bạn có tên người dùng và mật khẩu Google nếu bạn sử dụng Gmail, Google Apps hoặc các dịch vụ khác của Google (ví dụ: YouTube, Voice, Google+, v.v.). 


Tiếp theo, hãy làm theo hướng dẫn đăng ký của Google, thêm URL của trang web và thông tin cơ bản vào tài khoản của bạn. Google sẽ phản hồi bằng cách hiển thị cho bạn một đoạn mã js mà bạn có thể thêm vào trang web Weba.vn của mình bằng cách làm theo các bước sau:

  • Điều hướng đến Cài đặt website> Thông tin cơ bản> Dịch vụ của Google> Google analytics
  • Dán mã theo dõi từ Google Analytics vào ô nội dung.
  • Nhấp vào Lưu thay đổi

Google Analytics sẽ bắt đầu theo dõi trang web của bạn ngay lập tức nhưng bạn có thể không thấy dữ liệu trong vòng 24-48 giờ nữa.