Loading

HƯỚNG DẪN SEO CĂN BẢN

Blog SEO tin tức

  17/07/2018


Các phím để viết blog cho SEO

SEO tin tức là quan trọng bởi vì nó là một trong những công cụ tốt nhất bạn phải thực hiện một loạt các chủ đề và mở rộng phạm vi toàn bộ của trang web của bạn liên quan đến chủ đề để công cụ tìm kiếm. 

Lợi ích của blog tin tức
  • Nội dung có thể được sử dụng để chuyển đổi khách hàng đến trang sản phẩm
  • Đăng các bài marketing trên báo chí và liên kết.
  • Tiếp cận đối tượng mới.
  • Phát triển nhận thức về thương hiệu và sự ảnh hưởng của bạn với thị trường và khách hàng.
  • Đi vào các thị trường mới, kết hợp thương hiệu của bạn với chủ đề hoàn toàn mới. 

Khi viết blog, điều quan trọng là tạo URL bài đăng được tối ưu hóa , thẻ mô tả hấp dẫn , dòng tiêu đề với từ khóa trên cùng của bạn và ít nhất 300 từ của nội dung xoay quanh từ khoá .